Het Bunker Museum IJmuiden wordt geheel zonder subsidies in stand gehouden door de Stichting WN2000. Een deel van onze inkomsten is afkomstig van onze rondleidingen en museumopenstellingen, maar we kunnen niet zonder donateurs en sponsors!

Voor een minimale donatie van € 25,00 per jaar bent u al donateur en steunt u ons werk. In ruil daarvoor bieden wij gratis toegang tot ons museum voor u en uw gezin en zullen wij u regelmatig via e-mail op de hoogte brengen van ontwikkelingen rond het museum.
U kunt donateur worden
  • door u aan te melden aan de kassa van het museum
  • óf door ons incassoformulier te downloaden, uit te printen, te ondertekenen en op te sturen naar ons secretariaat (adres op het formulier)
  • óf door hieronder uw gegevens in te vullen en tegelijkertijd minimaal € 25,00 over te maken op NL40 RABO 0383 6887 52 t.n.v. Stichting WN2000, Velserbroek o.v.v. 'Nieuwe donateur'.
Indien u na 30 september donateur wordt, geldt uw donatie voor het lopende jaar en het daaropvolgende jaar.
 
Nieuwe donateur

Aanhef
Voornaam of voorletters
Achternaam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mailNa ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een welkomsmail van het secretariaat
(indien u een juist e-mailadres heeft opgegeven).
Klik om terug te keren naar de hoofdpagina